laman utama

berita

biodata

album

tugas

SENARAI TUGAS PEMBANTU FARMASI U6

PERKHIDMATAN FARMASI PESAKIT LUAR
Pentadbiran
Bertanggungjawab kepada Pegawai Farmasi y/m.
Menyediakan jadual tugas harian dan bulanan Pembantu Farmasi dan Pekerja Rendah Am yang bertugas di bahagian tersebut.
Menerima, merancang dan menyelaras semua permohonan cuti Pembantu Farmasi dan Pekerja Rendah Am serta mengatur pengganti bagi anggota yang bercuti.
Membantu menyemak semua tuntutan lebihmasa/perjalanan untuk Pembantu Farmasi dan Pekerja Am pada setiap bulan.
Memastikan semua aspek disiplin untuk Pembantu Farmasi, Pembantu Farmasi Pelatih dan Pekerja Am pada setiap waktu bertugas.
Memberi latihan dan pengawasan ke atas Pembantu Farmasi Pelatih mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
Membantu memberi latihan (continuing education) kepada Pembantu Farmasi, Pembantu Farmasi Pelatih dan Pekerja Rendah Am.
Mengumpul semua data-data bagi program 'Quality Assurance' mengikut masa yang telah ditetapkan.
Mendapatkan data-data statistik untuk keperluan laporan belanjawan tahunan dan projek-projek tertentu.
Tugas Teknikal
Memastikan stok ubat-ubatan dan bahan-bahan mendispens sentiasa mencukupi dan tiada pembaziran.
Memastikan semua ubat-ubatan disimpan mengikut keperluan penstoran tertentu.
Menyelenggara rekod-rekod mengikut keperluan undang-undang dan peraturan-peraturan semasa.
Menyelenggara semua peralatan untuk memastikan peralatan tersebut sentiasa dalam keadaan baik dan berfungsi
Mendispens ubat-ubatan kepada pesakit jika diperlukan.
Membantu menjalankan pemeriksaan secara rambang ke atas ubat-ubatan yang dibekalkan oleh Pembantu Farmasi kepada pesakit luar.
Memastikan keselamatan keseluruhan unit tersebut mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
Memastikan kebersihan dan kekemasan Bahagian Farmasi Pesakit Luar.
Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pegawai atasan dari masa ke semasa.

PERKHIDMATAN FARMASI PESAKIT DALAM/SATELIT
Pentadbiran
Bertanggungjawab kepada Pegawai Farmasi y/m.
Menyediakan jadual tugas harian dan bulanan Pembantu Farmasi dan Pekerja Rendah Am yang bertugas di bahagian tersebut.
Menerima, merancang dan menyelaras semua permohonan cuti Pembantu Farmasi dan Pekerja Rendah Am serta mengatur pengganti bagi anggota yang bercuti.
Membantu menyemak semua tuntutan lebihmasa/perjalanan untuk Pembantu Farmasi dan Pekerja Am pada setiap bulan.
Memastikan semua aspek disiplin untuk Pembantu Farmasi, Pembantu Farmasi Pelatih dan Pekerja Am pada setiap waktu bertugas.
Memberi latihan dan pengawasan ke atas Pembantu Farmasi Pelatih mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
Membantu memberi latihan (continuing education) kepada Pembantu Farmasi, Pembantu Farmasi Pelatih dan Pekerja Rendah Am.
Mengumpul semua data-data bagi program 'Quality Assurance' mengikut masa yang telah ditetapkan.
Mendapatkan data-data statistik untuk keperluan laporan belanjawan tahunan dan projek-projek tertentu.
Tugas Teknikal
Memastikan stok ubat-ubatan dan bahan-bahan mendispens sentiasa mencukupi dan tiada pembaziran.
Memastikan semua ubat-ubatan disimpan mengikut keperluan penstoran tertentu.
Menyelenggara rekod-rekod mengikut keperluan undang-undang dan peraturan-peraturan semasa dan meyelenggara semua peralatan untuk memastikan peralatan tersebut sentiasa dalam keadaan baik dan berfungsi.
Menyemak dan menyelaras semua permohonan dan bekalan ubat-ubatan kepada wad unit-unit pemesan dan farmasi-farmasi satelit.
Membantu Pegawai Farmasi menjalankan pemeriksaan wad-wad/unit-unit bila diperlukan.
Memastikan keselamatan keseluruhan unit tersebut mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.
Memastikan kebersihan dan kekemasan Bahagian Farmasi Pesakit Dalam/Farmasi Satelit.
Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pegawai atasan dari masa ke semasa.

PERKHIDMATAN PENGELUARAN FARMASEUTIKAL 
Bertanggungjawab kepada Pegawai Farmasi y/m.
Menyediakan jadual tugas harian dan bulanan Pembantu Farmasi dan Pekerja Rendah Am yang bertugas di bahagian tersebut.
Menerima, merancang dan menyelaras semua permohonan cuti Pembantu Farmasi dan Pekerja Rendah Am serta mengatur pengganti bagi anggota yang bercuti.
Membantu menyemak semua tuntutan lebihmasa/perjalanan untuk Pembantu Farmasi dan Pekerja Am pada setiap bulan.
Memastikan semua aspek disiplin untuk Pembantu Farmasi, Pembantu Farmasi Pelatih dan Pekerja Am pada setiap waktu bertugas.
Memberi latihan dan pengawasan ke atas Pembantu Farmasi Pelatih mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam buku 'log'.
Membantu memberi latihan (continuing education) kepada Pembantu Farmasi, Pembantu Farmasi Pelatih dan Pekerja Rendah Am.
Mengumpul semua data-data bagi program 'Quality Assurance' mengikut masa yang telah ditetapkan.
Mendapatkan data-data statistik untuk keperluan laporan belanjawan tahunan dan projek-projek tertentu.
Tugas Teknikal
Memastikan stok ubat-ubatan dan bahan-bahan mendispens sentiasa mencukupi dan tiada pembaziran.
Memastikan semua ubat-ubatan disimpan mengikut keperluan penstoran tertentu.
Menyelenggara rekod-rekod mengikut keperluan undang-undang dan peraturan-peraturan semasa dan meyelenggara semua peralatan untuk memastikan peralatan tersebut sentiasa dalam keadaan baik dan berfungsi.
Menyemak dan menyelaras semua permohonan dari unit-unit pemesan.
Menyemak kertas-kertas kerja untuk semua sediaan bukan steril dan prabungkusan.
Memastikan ujian-ujian kawalan mutu dilakukan untuk semua sediaan bukan steril bila diperlukan.
Memastikan penyelenggaraan semua peralatan dan bilik penyediaan aseptik.
Bertanggungjawab ke atas keselamatan keseluruhan unit tersebut mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.
Memastikan kebersihan dan kekemasan Bahagian Pengeluaran.
Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pegawai atasan dari masa ke semasa.