Make your own free website on Tripod.com
 
Home
Staff
Pharm
Photos
Info


JALINAN PILIHAN

Kami ingin memperkenalkan kepada anda beberapa laman web yang ada hubungkait
dengan profesien Pembantu Farmasi terutamanya dalam bidang Farmasi. Semoga ianya menjadi sumber jalinan rujukan untuk anda yang ingin mendapatkan maklumat.

1. http://www.healthmag.com

2. http://health.yahoo.com

3. http://www.rxlist.com

4. http://www.nida.nih.gov/DrugAbuse.html